Op 3 december 2015 start het Vlaams LNG Platform met een eerste bijeenkomt in de Ghelamco Arena in Gent. Het Platform werkt aan de introductie van LNG (vloeibaar aardgas) als alternatieve, schonere en stillere brandstof voor industrie, wegtransport en scheepvaart.

Aardgas voor personenwagens is stilaan bekend bij eindgebruikers. Aardgas voor zware motoren in vrachtwagens en scheepvaart daarentegen is nog niet bekend. Het platform wil daar verandering in brengen.

Klimaatverandering door uitstoot van olie gerelateerde verbrandingsmotoren is een uitdaging. Bij verbranding van aardgas is de uitstoot van fijn stof en NOx verwaarloosbaar ten opzichte van olie gerelateerde producten. Het Vlaams LNG Platform is daarvoor hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen bij het gebruik van LNG voor industrie, wegtransport en scheepvaart (zeegaand en binnenvaart).

De Europese Commissie steunt de invoering van LNG, o.a. door de tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit te breiden, voor scheepvaart en vervoer over de weg. Het doel is de CO2‐uitstoot te verminderen en om minder afhankelijk te worden van olie. Hiervoor wordt LNG als brandstof gestimuleerd. De Vlaamse regering heeft deze richtlijnen overgenomen in haar beleid.